Renginio akimirka

Jau nieko nematau
aš metų vandeny-
Vyzdy ištirpo varpas..
Žalvarnio spalva...

Tikrai regiu
iš pagonybės ateini,
Ir tavo akys –
pirmapradė Lietuva ...
O kas, o kas jos smiltį
man padovanos?


Mindaugas Stundžia

 

Rašytojas, pedagogas Stepas Eitminavičius jaukiai ir paslaugiai kiekvieną sutiko Utenos kultūros centro dailės galerijoje, atėjusį į literatūros vakarą „Gimtoji mūsų žemė", skirtą Utenos miesto 750-ąjam gimtadieniui bei poeto Mindaugo Stundžios naujos rinktinės „Ant paskutinės pakopos" pristatymą visuomenei. Į renginį rinkosi nuoširdžiausi Utenos krašto literatų bei Mindaugo Stundžios kūrybos gerbėjai. Su gėlėmis, suvenyrais.

 7-ąją „Gimtąją mūsų žemę" vedė Stepas Eitminavičius, pasitelkdamas žodinius ir daiktinius simbolius, pats suvaidindamas užduotis, vesdamas visus prie bendrumo, šilumos, dvasingumo, tolerancijos. Žaismingumui radęs lotyniško vardo reikšmę, pabandė visus suburti į kūrybinę minčių šventovę- be kaukių ir apsimetimo. Jam pavyko. Visi draugiškai įsijungė į nesudėtingą literatūrinį žaidimą, atvirai atskleisdami savo kūrybingumą, asmenybę, meilę gamtai, gimtinei, draugui, bendraminčiui...ir kažkieno nutipenantis, godžiai apkabinusio vienišą pūko burbulą , žvilgsnis... Draugiškame ratelyje savo kūrybą skaitė menininkas Stanislovas Karanauskas, atvykęs iš Molėtų rajono, režisierius Vygantas Varneckas, atvykęs iš Zarasų rajono, Bena Baravykienė, atvykusi iš Vyžuonų. Linksmai, su humoru į savo 86-uosius gyvenimo Utenoje metus žvilgtelėjo Donata Prušinskaitė. Arvydas Jurkaitis- džentelmenas, ieškantis naujovių. Visada labai rimtas ir atsakingas kraštotyrininkas , Antanas Gasperaitis... Stepo vedami, literatai nupiešė jaukų minčių peizažą- dovaną svečiams ir saviems, nepaisydami titulų, metų, pareigų.

Itin jaukiai skambėjo Audronės Misiukaitės ir Gintarės Armonaitienės atliekami muzikos kūriniai. Įdomus ir sudėtingas gitaros ir smuiko derinys. Audronė Misiukaitė atliko savo sukurtas dainas. Laimingi uteniškiai, turėdami nepaprasto jautrumo mokytojas. Mintimis prisiminiau ir Audronės mamą, nuostabiai džiuginusią smuiko garsais uteniškius ir kitų rajonų ar respublikų klausytojus.

Mindaugo Stundžios knygą „Ant paskutinės pakopos" trumpai apibūdino rašytojas Stepas Eitminavičius, jo kūrybą skaitė poetė Regina Katinaitė-Lumpickienė. Keturioliktoji Mindaugo knyga sutikta nuoširdžiai, su nuostaba, viltimi. Visi atėjusieji knygą gavo dovanų, tad ją skaitys atidžiai, tikrai ne kartą, kad suvoktų visiems gerai pažįstamą , mylimą ir laukiamą poetą, žurnalistą, literatų globėją ir vadovą, puikią, sudėtingo likimo asmenybę.

Ar dar regi,
kaip vyksta žiedlapiai garsų,
Kaip rėkią žūtį
spalvos, ar girdi?!
...Atauga slibino galva-
ir taip tamsu...
Ir kardas jau
karaliaus Mindaugo širdy.

Mindaugas Stundžia

Literatai dėkoja Lietuvos kultūros ministerijai, parėmusiai projektą „Literatūrinė 750-ųjų metų Utena" rajono savivaldybei, merui A. Katinui, parėmusiems M. Stundžios knygos leidybą, Utenos kultūros centrui, suteikusia galimybę tam projektui įgyvendinti.

Regina Stakėnienė

Nuotraukos R. Stakėnienės

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt