Renginio akimirka2013 m. gegužės 25 dieną Kuktiškėse, prie bendruomenės, seniūnijos ir kultūros centro vykdyto projekto ir iš Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės bandomosios strategijos gauto finansavimo, dievdirbiui Antanui Deveikiui ir knygnešiui Liudvikui Misevičiui Kuliešiui pastatyto paminklo, prie Elenos ir Antano Čiužų įrengto muziejėlio ir jame įsikūrusios knygų prieglaudos, įvyko 4-oji poezijos šventė „Poezija – žodžių muzika“. Šventėje dalyvavo ir eiles skaitė Utenos literatų klubo „Verdenė“ literatai: Petras Panavas, Rima Lekandrienė, Mindaugas Stundžia, Regina Abukauskienė. Savo eiles skaitė kuktiškietės: Zita Dičiuvienė, Anelė Araminienė, Dalia Rauktienė ir Dalia Bubulienė. Žurnalistas Romualdas Valančiūnas paskaitė keletą jumoristinių eilėraščių su politiniu prieskoniu. Kad ir pavėlavęs, į šventę su dovanėlėmis atskubėjo dailininkas, poetas Klemensas Kupriūnas. Šventėje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, kraštiečiai Elena Valiulytė ir Vytautas Kunigėlis, UAB „Utenos Indra“ savininkai Žaneta Ir Antanas Kibickai. Dailininkė Ramunė Bivainienė pristatė surinktą medžiagą apie kuktiškietį kryždirbį ir dievdirbį Antaną Deveikį.
Visiems atvykusiems į šventę dėkojo Kuktiškių seniūnijos seniūnė Gražina Bivanienė ir sodybos šeimininkė Elena Čiužienė.  Šventę organizavo Kuktiškių kultūros centras ir seniūnija.

Ramunė Bivainienė

Kraštiečių filologės Elenos ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužų įkurtame kryždirbio Antano Deveikio ir knygnešio Liudviko Misevičiaus - Kuliešiaus muziejuje Kuktiškėse šių metų gegužės 25 dieną buvo paminėtas A. Deveikio „Trimituojančio angelo" 100-asis jubiliejus. Kaip teigia šaltiniai (Utenos krašto enciklopedija, Lietuvos respublikos kultūros vertybių registras, Utenos krašto muziejaus archyvai), skulptūra „Trimituojantis angelas Mykolas arkangelas" buvo sukurta 1883 - 1913 metais. Visi Utenos krašto žmonės yra matę ir grožėjosi ant Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios fasado ypatingo grožio angelu, kuris vienoje rankoje laiko knygą, kitoje – trimitą.

Kuriais metais Mykolas arkangelas ,,užskrido" ant bažnyčios duomenų nerasta, tačiau tikėtina , kad tuomet, kai Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje 1908 -1913 metais vikaru buvo Jonas Švagždys - jis steigė draugijas, būrelius, rengė vakarus, skaitė paskaitas, pastatė parapijos namus, įrengė salę su scena. Parapijoje veikė choras ir biblioteka.

2003 metais UAB ,,Vilniaus restauratorius" specialistai: Edvinas Busarovas ir Nijolė Vilkončienė A. Deveikio skulptūrą „Trimituojantis angelas" restauravo. Įspūdinga, liaudies skulptūrai nebūdingo dydžio, kurios aukštis apie 2 metrus 30 cm , o plotis apie 50 cm.

Kūrinio nauju gyvenimo etapu tuomet rūpinosi Utenos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus paminklotvarkininkas Jonas Marma , bažnyčios klebonas Saulius Kalvaitis, kultūros vertybių apsaugos departamento teritorinio padalinio viršininkas Romualdas Mikulėnas, talkino uteniškis verslininkas Rimantas Mackevičius. Tuo metu plačiai apie šią iš medžio ir skardos sukurtą kūrinį rašė Utenos ir respublikiniai laikraščiai (Kontrimavičius Tautvydas „Lietuvos rytas" - 2003 m. rugsėjo 19 d., Bagdonas Vytautas „Ūkininko patarėjas" 2003 m. gegužės 27 d., Driskiuvienė Audronė „Lietuvos žinios" 2001 m.,gegužės 30 d. , Jonuškienė Rūta „Utenis" 2003 m.gegužės 26 d. ir – 2003 m. Rugsėjo 16 d.)
Už suteiktą informaciją šio straipsnio autorė, muziejaus įkūrėjos Elenos Čiužienės dukterėčia, dėkinga Utenos A .ir M . Miškinių bibliotekos darbuotojams, kad įdomi ir svarbi žiniasklaidos informacija iki šių dienų saugoma šios institucijos archyvuose.
1973 metais skulptūra įtraukta į Lietuvos respublikos kultūros vertybių sąrašą (šifras dr -1146), o 2010 m. rugsėjo 27 dieną, Lietuvos respublikos kultūros ministro Arūno Gelūno įsakymu „Dėl objektų įrašymo į kultūros vertybių registrą" (Nr. IV-487). Antano Deveikio „Trimituojantis angelas" sukurtas 1883 -1913 m. įrašytas ne tik kaip meninę vertę turintis, bet ir kaip istorinė vertybė (unikalus kodas 10238).
Antanas Deveikis (1819 – 1929) , anot menotyrininkės Laimos Surgailienės („Utenis" 2003 m. rugsėjo 16 d.), nepaprastai skurdęs, bet savo darbais visus pranokęs, gyvenęs daugiau kaip 100 metų, meistras buvo giliai tikintis žmogus, pats kurdavęs giesmes ir jas giedodavęs, visada ant kaklo nešiodavęs kryželį, buvęs vienas iš Leliūnų bažnyčios statytojų, palaidotas Pakalniu kapinaitėse."

 

 

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt