Utenos klubo „Verdenė“ literatai kūrybos, susitikimų, reng2013_02_23_Verdenėinių sūkuryje sukasi jau trisdešimtuosius metus. 2013  m. vasario 23 dieną Utenos kraštotyros muziejuje jie rinkosi jau į 28-ąjį tradicinį literatūrinį renginį „Gimtoji mūsų žemė“. Šį kartą jie aptarė 2012 metais išleistas knygas, sudaromą spaudai almanacho „Verdenė“ VI-ąją knygą, skaitė savo kūrybą, aptarė ateities kūrybinius darbus.
Renginį pradėjo Ut
enos miesto garbės pilietis, 2006-ųjų metų Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatas, dailininkas, pedagogas, literatas Vytautas Petronis. 2012 metais jis išleido poezijos knygą „Būties pakrantėje“ su savo piešinių ir ekslibrių iliustracijomis. Jis paskaitė kūrybos iš minėto leidinio.

Vytautas PetronisPirmasis Utenos miesto garbės pilietis, dalyvavęs klubo veikloje buvo pedagogas, literatūrologas Rapolas Šaltenis. 2013 metų vasario 16 d. garbingas Utenos krašto garbės piliečio vardas suteiktas ir verdeniečiui, kraštotyrininkui, literatui, literatūros tyrinėtojui Antanui Gasperaičiui.
„Gimtojoje mūsų žemėje“ savo kūrybą skaitė poetai Vytautas Ka
Vytautas Kazielaziela ir Regina Katinaitė- Lumpickienė. V. Kaziela yra 2003 ir 2013 metų Utenos rajono meno ir kultūros , 2006 metų respublikinės A. Miškinio ir kitų premijų laureatas. Jis skaitė naujausias, dar nespausdintas savo eiles. 2003 metų Utenos rajono meno ir kultūros , respublikinės A. Miškinio ir kitų premijų laureatė R. Katinaitė- Lumpickienė savo eiles skaitė tarmiškai.
2013 metai- lietuvių kalbos tarmių metai. Skirtingomis tarmėmis savo kūrybą skaitė ir Mindaugas Stundžia, Zita Dičiuvienė, Rima Lekandrienė, Klemensas Kupriūnas.
Be minėtos V. Petronio knygos pagal klubo rengtus projektus 2012 met
ais išleistos 2001 metų Utenos rajono meno ir kultūros, 2005 metų nusipelniusio žmogaus premijų laureato Stepo Eitminavičiaus pirmoji poezijos knyga „Šimtas metrų Utenėlės“, Vyžuonų krašto garbės pilietės Baniutės Baravykienės poezijos knyga „Sau ir tau. Arba atavarai“.
2004 metų Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatas, poetas Mindaugas Stundžia 2012 metais išleido pasakų knygą vaikams ir suaugusiems „Dienos močiutės Agotos sodžiuje“. Ją leido Audronė Misiukaitėleidykla „Indra“. Knyga su džiaugsmu ir susidomėjimu buvo aptarta, autoriui palinkėta kūrybingų metų, naujų sumanymų ir leidinių. Mindaugas Stundžia- daugelio literatų globėjas, patarėjas, paskatinęs juos žengti kūrybos keliu. Literatai jam padovanojo gėlių, džiugių, paskatinančių kurti minčių. Pasakas rašanti Genovaitė Adiklienė, dirbanti su mažaisiais būsimais skaitytojai, pasidalijo savo patirtimi, pastebėjimais, vaizdžiai nupie
šdama vaikų nuotaikas pasakų ar piešinių pasaulyje.
Mindaugas StundžiaIš Vilniaus į „Gimtąją mūsų žemę“ atvyko literatė, vienuolė Rosita Šapokaitė. Kluban atėjusi prieš pora dešimtmečių jaunutė Rosita tapo kitokio pasaulio suvokimo, jautri ir didžiausią gyvenimo dalį skirianti kitiems, moterimi. Ir kūryba jos- švelni, dvasinga, šviesi.
Pastaruoju metu labai kito Antano Stunžėno, kažkada nublok
što į Tolimųjų rytų platumas, kūryba. Ji labiau lietuviškėja, skaidrėja.
Literatės Regina Abukauskienė , Rima Lekandrienė, Zita Dičiuvienė, Aldona Pelanienė, Bronislava Veikutienė, Donata Prušinskaitė visada gilinosi į moters gyvenimo subtilybes, aplinką, nūdieną, gimtinę. Tomis temomis jos ir skaitė savo eiles.
Su brandžiais naujų spalvų kūriniais atėjo dailininkas, literatas, 2011 metų Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatas Klemensas Kupriūnas bei literatė, pedagogė Marija Jurgelėnienė. Jų skaitytoje kūryboje daug dėmesio menininkų , moterų dvasiniam pasauliui, tėvynei.
Daug jautrumo žmogui ir gamtai literatės, 2005 metų Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatės Audronės Misiukaitės kūryboje. Visi labai pasidžiaugė jos sukurtomis ir atliekamomis dainomis, kartu prisimenant ir nebuvusius kartu.
Įsisupus kūrybinėse versmėse, laikas nusruveno labai greitai. Trumpai stabtelėjome kiekvienas ant savo akmenėlio, skubėjome pasakyti savus pastebėjimus ir išriedėjome ieškoti naujų, savų, kitokių gimtosios žemės spalvų...

                                                   Regina Stakėnienė

                                                   2013 metų Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatė

 

Nuotraukos Reginos Stakėnienės

 

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt