Knygos autorę sveikina Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis

Belaukiant šv. Kalėdų ir Kūčių vakaro, buvusi ilgametė Vyžuonų bibliotekos vedėja, Utenos literatų klubo „Verdenė" narė Baniutė Žilėnaitė- Baravykienė išleido daugelį metų rašytos poezijos knygą „Sau ir tau arba atavarai", kurios leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybė. Kalėdinę dovaną sau ir mums autorė papuošė pačios pieštomis iliustracijomis. Knygoje nuoširdžiai ir jautriai kalbama apie laikmečius, gimtinę, jausmus, draugus, artimus žmones, neviltį, išėjus Amžinybėn artimiesiems. Autorė eiles skiria ir žinomoms Vyžuonų krašto asmenybėms: B. Radzevičiui, A. Masioniui, L. Grudzinskui, A. Indrašiui...

Itin lietingą popietę Vyžuonų miestelio inteligentija, pedagogai, moksleiviai, kultūros darbuotojai, vadovai, svečiai rinkosi į Vyžuonų biblioteką susitikti su literate Baniute Baravykiene ir tik ką išleista pirmąja jos knyga. Renginį organizavo ir vedė bibliotekos darbuotoja Daiva Pilkauskaitė, padedant miestelio bendruomenės nariams.
Savo švenčių progomis B. Baravykienė sulaukė nuoširdžių sveikinimų iš Vyžuonų seniūno Audriaus Remeikio, Utenos kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Zitos Mackevičienės, Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus Rimanto Žvirblio, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Birūtos Vaškelienės ir vyr. metodininkės Laimutės Maniušienės, Vyžuonų bendrijos pirmininkės Virginijos Slapšinskienės, Vyžuonų seniūnijos specialistės Rimutės Šeikienės. Vyžuoniškiai pirmą kartą susibūrė į čia gyvenančios, gerai žinomos literatės ilgai lauktos knygos pristatymą. Kūrybingi Baniutės draugai, kaimynai, giminaičiai, Utenos literatų klubo „Verdenė" nariai atėjo gėlėmis, knygomis, šiltu žodžiu, prisiminimais, savo eilėmis nešini. Labai jautriai skambėjo vyžuoniškės literatės Onutės Sprindienės eilės, rašytojo B. Radzevičiaus sesers Birutės Surgailienės, L. Grudzinsko brolio Jono šeimos, V. Krisiūnienės, A. Rimonienės, D. Balaišienės, J. Vaitkuvienės, E. Straižienės prisilietimai apie ypatingas, dvasingas, nuotaikingas, sudėtingas ar itin skaudžias gyvenimo akimirkas. Apie dalelę tokių akimirkų eilėmis, iliustracijomis B. Baravykienė rašo atavaruose „Sau ir tau". Ir dėl to šis leidinys vyžuoniškiams itin suprantamas. Susikaupusi, vaikus ir vaikaičius, knygą ir duoną, medų ir druską sūpavusiomis rankomis, Benutė įteikė kiekvienam artimiausiajam savo atsivėrimus, išpažintį, maldas tarytum Kalėdaičius. Su didele meile savo kūrybą autorė dovanojo gimtojo Ignalinos krašto kūrėjams: Lietuvos rašytojų sąjungos nariui Petrui Panavui, literatei Aldonai Pelanienei,- savo ypatingos protarmės giminaičiams. B. Baravykienės kūrybą pagerbė kolegos verdeniečiai: Utenos miesto Garbės pilietis, pedagogas, dailininkas Vytautas Petronis, neseniai išleidęs septintąją savo knygą „Būties pakrantėje", medikė Adelė Motiejaitienė, vaizdžiai paskaičiusi etnografines ištraukas iš savo naujausios knygos, tautodailininkė Donata Prušinskaitė, raiškiai paskaičiusi savo eiles.

Paskutinė vakarienė

 Jau paskutinė metų vakarienė.

Širdy- dar nesudygęs gėrio grūdas.

Ant stalo duona Viešpaties kasdienė,

Tik nežinia, kuris iš mūsų- judas,

Už išdavystę susižers sau aukso krūvą,

Palikęs elgetai tik trupinėlį mažą.

Šiurpu, gūdu, bet staigiai trenks perkūnas,

Išmušdamas iš rankų grąžą,

Kurią norėjo duoti kaltininkams savo,

Kai atlaidumo angelas sparnais suplevėsavo,

Pakilo ir atsitiesė galva palinkus,

Krūtinė meile ir džiaugsmu alsavo.

Baniutė Baravykienė

Lengvesnio, savarankiškesnio kelio norisi palinkėti Benutės anūkei Laurutei Baravykaitei, skaičiusiai močiutės eilėraštį „Laisvė", mažiausiajam anūkėliui Pauliukui Baravykui nuo artimųjų įteikusiam gėles, jaudinančiai kalbėjusiai marčiai Astai.

Turtinga Baniutė Baravykienė, auginusi ir ugdžiusi puikias, kūrybą suvokiančias asmenybes, gebanti bendrauti su kelių kartų piliečiais.

Prasmingai renginį papuošė Vyžuonų kultūros centro moterų ansamblio „Versmė", kuriam vadovauja Ramunė Miečiutė, dainuojamos dainos.

Išskirtinai norisi paminėti poeto Antano Masionio brolį Stasį Masionį, kuris B. Baravykienės eilėms, skirtoms rašytojui Broniui Radzevičiui, sukūrė melodiją ir pats padainavo - paprastai, nuoširdžiai, jautriai. Eilėraštis žymiam rašytojui atspindi ištisos epochos gyvenimus, o juose- tragiškus kūrėjų likimus. Paniūniuokim kartu -

Atsivėrusią Tavo širdį, ne knygą,

Skaitėm, skaitėm ir aikčiojom mes.

Nežinojom, kad vasaros žiogui įmigus

Šaltas spalis tave išsives.

Spalis- pilkas, gūdus ir- Neris

Savo glėbį išalkusį tiesia.

O kai šauksmas juodai atlapojo duris,

Išėjai tu į kerinčią šviesą.

Išėjai, išėjai! Sulaikyt negalėjom,

Bet sugrįžtančio tėviškėn laukėm

Ir lyg spindinčios gedulo žvakės stovėjom

Ant gonkelių, ties vartais, palaukėj.

Tavo priešaušrių vieškeliais eina kiti,

Su žara jais ir laisvė atėjo.

Jei kas nors ir suklups- gal nebepyk?

Savo kelio mylėt nemokėjo.

Vieškeliai, vieškeliai! Vedė vaikus

Pasitikti liepsnojančio ryto.

Jau saulėtekis giedras, ramus ir taikus,

Čia- kur ašara tavo nukrito.

Baniutė Baravykienė „Broniaus Radzevičiaus atminimui"

Šventės metu kartu visi dainavo ir šventinį valsą „Jaunystės draugams", kuriam žodžius sukūrė B. Baravykienė, melodiją - žinomas kultūros darbuotojas Jonas Šuminas. Šis valsas dar ne kartą įsuks vyžuoniškius ir svečius į darnų ratą, primindamas talentingus šio krašto kūrėjus...

Regina Stakėnienė

 
 

 

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt