O Rastenienes 2015Kūrybinė ugnelė jautrios moters, literatės Onos Rastenienės sieloje dar žėrėjo, kada ji baigė sudaryti savo paskutiniąją eilėraščių knygą „Kol krūtinėj ugnelė gyva“. Deja, smulkutė, įveikusi didelius savo gyvenimo sunkumus, atsakingai dirbusi nelengvus darbus, rūpestingai auginusi vaikus, pasirūpinusi panašaus likimo žmonėmis (ypač dirbdama Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke) netikėtai užgeso, mums palikusi savo testamentą-

NORIU SUDEGTI !
Baigia sudegti mano žvakutė,
Blėsta ir gęsta mano žvaigždė…
Lietus išmirkė, saulė išdegino-
Negali nieko viltis žadėt.

Sukosi vėtroj jaunystės ratai,
Klupo ir kėlės laiko tėkmėj...
Skausmo išblukinti gęso ir metai...
Noriu sudegti ugnies srovėj!

- - - -
Dedu brūkšnį ir nieko nebelieka
Jokio kelio
Ir jokios pradžios.
Tas brūkšnys
Nebeprimena nieko –
Jis sutirpo virš žemės gražios...
p. 169
iliustracijaLeidykla „Utenos Indra“ Onos Rastenienės paskutiniąją knygą išleido jau po autorės Saulėlydžio. Jos nebaigtus darbus kūrybingai baigė dukra dailininkė Mingailė Šmergelienė, iliustravusi knygą bei leidyklos vadybininkė Audronė Jurelytė, globojusi literatę iki kelionės Anapilin. Knygos leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino fondas.

Eilėraščių knygoje Ona Rastenienė trumpai papasakojo apie savo gyvenimo, veiklos kryptis, siekius, potyrius. Autorės biografija>>>
Autorės mintys, kūryba, knyga nėra skiriama sau pačiai. Dauguma eilėraščių skirti tėvui, motinai, vaikams, artimiesiems, tėviškei, gimtinei, Utenai, įvairioms šventėms, progoms... Jai svarbiausia - nuoširdi aplinka, žmonių gerumas, jaukumas...
Artėja jaukiausia gerumo ir susikaupimo Kalėdų šventė...
Pabūkime kartu su Onute ir šviesiomis jos mintimis-
KALĖDOS- ŠVENTĖ MYLIMA
Namuose šilta ir jauku,
Nors baltas sniegas ant laukų.
Ramybė gaubia gerumu,
Mėnuo ir žvaigždės virš namų.

Kalėdos baltos kaip žiema,
Gražiausia šventė mylima,
Eglutė žėri papuošta,
Ant stalo staltiesė balta.

Žvakelė dega vidury
Šiandien visi tokie geri...
Dvelkia palaiminta dvasia
Visų šįvakar akyse.

Ir man širdelėje šviesu
Labai myliu aš Jus visus!
Gerumo žvaigždės te neges
Tegu per žemę džiaugsmą neš.
p.66
Onos Rastenienės knygos „Kol krūtinėj ugnelė gyva“ pristatymas visuomenei vyks vėliau. Jis bus skirtas autorės Atminimui.

Regina Stakėnienė

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt