VERINYS TEVISKEI 2015Aukštaitijos etnografiniam Utenos kraštui skirtą albumą „Vėrinys tėviškei“ sukūrė tautodailininkė tapytoja, Utenos meno ir kultūros premijos laureatė Alvyra Skurkytė-Žemaitienė ir penkiasdešimt šeši šio krašto rašytojai, literatai. Leidinį redagavo lituanistas, rašytojas, Utenos meno ir kultūros premijos laureatas Stepas Eitminavičius. Peizažus spaudai parengė fotografas Ramūnas Misiūnas, tekstus į anglų kalbą išvertė poetė, vertėja Eglė Kirilauskaitė. Albumo leidybos darbais rūpinosi UAB „Kodilitas“ vadovas Valdas Šmergelis. Leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybė iš kultūrinės veiklos finansavimo programos lėšų ir UAB „Duventa“.

Uteniškė tautodailininkė tapytoja Alvyra Skurkytė-Žemaitienė (A. Skurkytės-Žemaitienės biografija >>>) savo peizažus albumui rūpestingai tapė eilę metų Uteniškiams ji ir jos darbai gerai pažįstami, mėgstami (Abumo fragmentai >>>). Apie tai kraštietis akademikas profesorius habilituotas daktaras Algirdas Gaižutis rašo: „Tautodailininkei pavyksta perteikti lietuviškos gamtos nuotaikas ir surasti vienintelius plastinius sprendimus, todėl įkūnyti gamtos egzistavimo vaizdai sukelia stiprias emocijas ir virtuoziškai perteikia tikrovės išgyvenimus.“


Tėviškės, gimtinės, tėvonijos tema yra viena jautriausių temų lietuvių literatūroje. Ši tema tautiečius vienija, guodžia, drąsina, sutvirtina, teikia pasididžiavimą, orumą. Apie tai jautriai savo straipsnyje „Atsigerti iš tėviškės šulinio“ rašo redaktorius Stepas Eitminavičius (straipsnis „Atsigerti iš tėviškės šulinio“>>>).
A. Skurkytės-Žemaitienės tapyto albumo viršelio autorių tekstų puslapiuose pasikartojantis motyvas - tarytum šio krašto kodinė šeivelė, sujungianti aukštaitiškus peizažus ir jausmingas Utenos krašto poetų, prozininkų mintis >>>
Verta tikėti, kad albumo „Vėrinys tėviškei“ piliarožių karoliais skubės atminties gija į brangiausią, svarbų, ypatingą, laukiamą ir laukiantį Utenos kraštą.

Regina Stakėnienė, albumo sudarytoja, projekto vykdytoja

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt