IMG 61112017 m. gruodžio 8 d. Užpalių gimnazijoje vyko poezijos popietė „Žemėje prie mėlyno dangaus“, skirta užpaliečio poeto 85-ąjam gimtadieniui.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys Pranas Raščius gimė 1932 m. rugsėjo 24 d. Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Linskio kaime, Peldiškių vienkiemyje. Mokėsi Užpaliuose, 1951 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1956m.- LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą. Dirbo „Tiesos“, „Literatūros ir meno“, „Šluotos“, „Pergalės“ redakcijose. Buvo aistringas gamtos ir žvejybos mėgėjas, vėliau įsigijęs sodybą Varėnos rajone Puvočių kaime. Mirė 1987 m. liepos 21 d. Viniuje. Po mirties jo atminimui Dzūkijos nacionaliniame parke pasodinta 55 ąžuoliukų alėja. Išleido poezijos, satyros, poemų knygų suaugusiems ir vaikams. Kompozitoriai V. Telksnys, A. Makačinas, B. Gorbulskis ir kiti jo tekstams sukūrė melodijas.

Poezijos popietėje , kurią organizavo Užpalių bibliotekos bibliotekininkė Vida Juškienė, buvo apžvelgtas kraštiečio rašytojo Prano Raščiaus gyvenimo ir kūrybos kelias. Įsimintiną literatūrinę- muzikinę kompoziciją sukūrė Renata Gavėnienė, Alma Pūdymaitienė, Rena Šliogerienė. Tekstus skaitė Samanta Sidabraitė, Rimgailė Geleževičiūtė, Sandra Baraišytė, Augustinas Kubilūnas.

Prisiminimus apie rašytoją pasakojo užpalietė Teresė Vanagienė, Petras Panavas, literatai. Vyžuoniškė, buvusi bibliotekininkė Baniutė Baravykienė Praną Raščių prisiminė iš 1983 metų „Poezijos pavasario“ (jis vyko ir Utenoje, dabartinėje Utenio aikštėje - str. aut.), kuriame dalyvavo rašytojai P. Raščius, V. Rudokas, V. Skripka, A. Bernotas, R. Gražys, P. Panavas. B. Baravykienė perskaitė savo užrašuose rastus Prano Raščiaus tada pasakytus žodžius: „Ne vieną dainą esame su Broniumi Radzevičiumi sudainavę, dirbdami „Šluotoj“. Ne vieną kartą teko susitikti su Antanu Masioniu, Leonardu Grudzinsku, jo tėvu (Jonu). Ne vienas posmas, ne viena eilutė - išrauti iš šitų dirvų“.
Verdeniečiai, renginyje skaitę savo kūrybą: Petras Panavas, Baniutė Baravykienė, Algimantas Siaurusaitis, Regina Abukauskienė, Giedrė Sudniutė, Leonora Buičenkienė.

Regina Stakėnienė

Nuotraukos Sauliaus Šližio, Reginos Stakėnienės

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt