Vytautas Valiušis keramikos muziejujeSeniai ruošėmės surengti literatūrinę popietę Leliūnuose, keramikos muziejuje. Įvairiose laidose esame matę šio muziejaus įkūrėją Vytautą Valiušį, skaitantį poetų klasikų eiles. Žinojome ir tai, kad domisi knygomis, turi sukaupęs didelę, vertingą biblioteką, kurią dalelėmis dovanoja skaitytojams ar mokymo įstaigoms, ruošiančioms keramikus.

Utenos „Verdenės" klubo literatai čia buvo laukiami, šiltai sutikti ir labai išsamiai supažindinti su šio krašto, respublikos, pasaulio keramikos istorija, panašumais ir skirtumais, ypatybėmis. V. Valiušis išskirtinai pabrėžė latvių keramiką, pagarbą, pasididžiavimą ją. Su pasididžiavimu jis parodė savo paties sukauptas ir sukurtas lietuviškąsias keramikos vertybes.

Sudėtinga suvokti, kad vienas žmogus ruošia žaliavą, kruopščiai lipdo įvairiausias formas, kaitina jas 1000 laipsnių krosnyje, naudoja sudėtingą techniką, chemiją atvėsinus, vėliau dažo, puošia. Ir dar ruošia keramikus ateičiai, dalyvauja respublikoje ir užsienyje ruošiamose parodose, seminaruose ar pats juos organizuoja, vertingiausius darbus dovanoja įvairiems muziejams.

 

 Ši aktyvi, įvairiapusė, meniška asmenybė rado laiko ir šio krašto literatūrai, aktyviai pats dalyvavo, rūpestingai domėjosi kiekvienu literatu ir jo kūryba, išsakydamas savo nuomonę, palinkėdamas, kad būtų įdomūs ir skaitomi, sakydamas, kad dabar nėra sudėtinga išleisti knygą, bet sudėtingas knygos kelias ir sąlytis su žmogumi. Popietėje savo kūrybą skaitė Adelė Motiejaitienė, Eglė Kirilauskaitė, Donata Prušinskaitė, Valerijus Kanopa, Arvydas Jurkaitis, Rima Lekandrienė, Antanas Stunžėnas, Raimonda.  Dėkodamas už susitikimą, nuoširdų bendravimą, Lietuvos puodžių karalius prisipažino svajojantis apie Keramikų parko įkūrimą, poezijos teatrą muziejuje ir... tądien šitaip, kartu su literatais, sutiktą savo gimtadienį.

Regina Stakėnienė
Utenos literatų klubo „Verdenė" pirmininkė

Nuotraukos Reginos Stakėnienės

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt