Romauldas Katinas. Ramūno Misiūno nuotrauka2012 metų sausio 18 dieną po sunkios ligos mirė lituanistas, poetas, satyrikas, publicistas žurnalistas Romualdas Katinas.

Jis gimė 1931 metais Utenos rajone Baltakarčių kaime. Mokėsi Utenoje, vėliau lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Grįžęs į gimtąjį kraštą, dirbo Antalgės aštuonmetėje mokykloje, rajono laikraštyje „Lenino keliu" atsakingu sekretorium, vėliau redaktoriaus pavaduotoju, rajono partijos komitete skyriaus vedėju, laikraštyje „Utenos apskrities žinios".

Nuo jaunystės rašė eilėraščius, satyras, epigramas, straipsnius. Jo kūryba pradėta publikuoti rajono spaudoje, žurnale „Šluota".

Susikūrus Utenos literatų klubui „Verdenė", 1985 metais įsijungė į jo veiklą.

Jo kūryba publikuojama visuose šešiuose klubo almanachuose „Verdenė".

Romualdas Katinas- Utenos krašto sūnus, čia gimęs, augęs, mokęsis, dirbęs ir kūręs. Kūryboje itin daug šilumos Tėviškei, Gimtinei, Žmonėms. Poezijoje, prozoje, publicistikoje daug įžvalgaus jautrumo tiems, kuriuos gerai pažinojo, kuriuos vertino, gerbė ir mylėjo. Jo kūryba yra mėgstama, skaitoma, dainuojama. Itin vertingos jo apybraižos, kuriose daug dėmesio skiriama žinomiems ir mažiau žinomiems uteniškiams.

Visus tuos metus jis buvo aktyvus, kūrybingas, dėmesingas bendraminčiams, stengėsi juos paviešinti savo straipsniuose, padrąsinti.

Romualdo Katino margaspalvėje kūrybos kraitėje yra eilėraščių knyga „Aš esu ruduo" (2011m.), poema „Mergakiemis" (2008m.), satyros „Dvaro juokdariai"(1995 m.), „Dangus griūva" (2001 m.), apybraižos „Kryžkelių žmonės" (2005 m.), „Lemties keliai" (2005 m.), romanas „Išdavikės atgaila" (2010 m.), straipsniai prisiminimų knygose „Kaip man jaunystės neminėt" (2003 m.), „Plačiašakis ąžuolas" (2008 m.), „Mano uteniškių albumas" (2008 m.), knyga „Sudeikiai" (2002 m.) ir kt.

Gal nujausdamas savąją lemtį, eilėraštyje „Paskutinė žvakė" surimavo:

 

Vėjas užgesino paskutinę žvakę,

Kaip surasti namą, kambarį vilties.

Kelio nieks nerodė, niekas nepasakė,

Kaip pasiekti žarą po tamsios nakties.

 

Kelias tas vingiuotas, einam kol neklupę,

Kol tolybėj spindi mažas žiburys.

Kur grumstelis pilkas prie vaikystės upės,

Kur ranka motulės mums pravers duris?

(Almanachas „Verdenė", 2008 m.)

 

Romualdas Katinas dar turėjo įvairių sumanymų, planų, minčių. Tik netikėtas laiko gūsis juos surinko ir nusinešė. Džiaugsimės tuo, ką turime, rasime, branginsime, kuo gėrėsimės.

Verdeniečiai, laikraščio „Utenos apskrities žinios" redakcija

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt